آسیب جزئی ربات Canadarm2 در ایستگاه بین‌المللی فضایی به دلیل برخورد تکه‌ زباله فضایی

آسیب جزئی ربات Canadarm2 در ایستگاه بین‌المللی فضایی به دلیل برخورد تکه‌ زباله فضایی

طبق گفته مقامات کانادایی، ماه گذشته با برخورد تکه‌ زباله فضایی به ربات Canadarm2 به این ربات آسیب رساند.

طبق اعلام آژانس فضایی کانادا، خوشبختانه این خسارت به اندازه‌ای نبوده که بتواند ادامه کار این ربات ساخت کانادا را با اخلال مواجه کرده یا متوقف سازد.
آژانس فضایی کانادا می‌گوید که بازوی رباتیک توسط یک جسم کوچک، در برخی از نواحی آسیب دیده‌است، اما دقیقاً مشخص نیست که چه چیزی بوده یا چه زمانی اتفاق افتاده است.

ناسا و آژانس فضایی کانادا با همکاری یکدیگر آسیب را ارزیابی کردند، که ظاهرا جزئی بوده و بر عملکرد بازوی رباتیک تأثیری نخواهد داشت. مدیرکل اکتشافات فضایی در آژانس فضایی کانادا، این حادثه را به‌عنوان نمونه‌ای از ساخت محکم بازوی رباتیک ستود. او صبح چهارشنبه در توئیتی نوشت: “این حادثه همانگونه که نشان‌دهده خطرات زباله‌های فضایی‌است، مهندسی قوی Canadarm2 را نیز نشان می‌دهد.”

منبع : globalnews.ca

نظر

  • هنوز نظری ندارید.
  • افزودن دیدگاه