اخذ ویزای کانادا برای ورزشکاران

دریافت ویزای کشور کانادا، برای ورزشکاران
اگر تمایل به مهاجرت به کشور کانادا را دارید. و ورزشکار به حساب می آیید. می بایست، از شرایط اخذ ویزای کانادا برای ورزشکاران اطلاع حاصل نمایید.
در مقاله زیر شرایط اخذ ویزا برای ورزشکاران و دست اندرکاران امور ورزشی را برایتان توضیح می دهیم.

ورزشکاران خود اشتغال
طبق قوانین مهاجرت کشور کانادا (بر اساس بند ۱، ماده ۸۸، آیین نامه مهاجرت کشور کانادا، معروف به IRPR) ورزشکار خود اشتغال، شخصی است که، حداقل در طول ۵ سال پیش، از ارائه مدرک درخواست اقامت به اداره مهاجرت کانادا، حداقل یکی از شرایط زیر را دارا باشد:

دست کم دو سال کامل، سابقه فعالیت ورزشی در کشور محل اقامت را داشته باشد.
دست کم دو سال کامل، سابقه فعالیت ورزشی در سطح بین المللی را داشته باشد.
دست کم یک سال کامل، فعالیت ورزشی داخلی با حداقل یک سال کامل فعالیت ورزشی، در سطح بین المللی (به طول دو سال) را داشته باشد.
نکته حائز اهمیت برای گرفتن ویزای کانادا، برای همه ورزشکاران این است. که می بایست، در صورتی که خواستار چنین ویزایی هستند. افراد مهاجرت را قانع نمایند. که بعد از موافقت وی و بعد از رفتن به کانادا، به فعالیت های خود در زمینه ورزشی، به صورت خویش فرما ادامه بدهند.

مشاغل ورزشی کانادا
مرجع رسیدگی به مسائل نیروی کار و قوانین و ضوابط مربوط به این عرضه در کشور کانادا سازمان منابع انسانی و گسترش مهارت های کانال را معروف به HRSDC می باشد.
طبقه بندی مشاغل در کانادا به NOC یا National Occupational Classifications معروف است. یکی از مهمترین وظایف HRSDC و Human Resources and Skills Development Canada است.
تمام مشاغل کشور کانادا یک کد چهار رقمی دارند. برای مقایسه مشاهده فهرست همه مشاغل و کد های مربوط به هر یک از این شغل ها، می توانید. به این لینک ها مراجعه نمایید.
مشاغل مربوط به دسته ورزشی نیز دارای کد چهار رقمی مخصوص می باشند.
در زیر همه مشاغل ورزشی برای قهرمانان و دست اندرکاران امور ورزشی در کشور کانادا، را بیان کرده ایم:
کد 5251 برای قهرمانان ورزشی.
کد 5252 برای مربیان ورزشی.
کد 5253 برای مسؤولان ورزشی و داوران.
کد 5254 برای مدیران برنامه، مدرسان فعالیت های تفریحی، ورزشی و تندرسی.

فهرست چهار گروه شغلی ذکر شده در لیست بالا، فقط برای اطلاع متقاضیان است. و صرفاً اگر در یکی از دسته بندی های بالا قرار بگیرید. به معنی واجد شرایط بودن برای مهاجرت به کانادا نیستید.
در صورت کلی برای مهاجرت به کانادا در هر یک از رشته های بالا می بایست. به طور خود اشتغال در داخل کشور و یا در سطح بین المللی در حال فعالیت باشید.
به طور مثال فردی که داور کشتی است. و در فدراسیون کشتی استخدام باشد. و حقوق دولتی به صورت ماهیانه از این فدراسیون دریافت نماید. در برنامه خود اشتغالی فدرال واجد شرایط محسوب نمی شود.
حال اگر همین فرد، داور کشتی دو یا چند ساله و در فهرست داوران بین المللی فیلا (FILA) قرار گرفته باشد. و از طرف فدراسیون بین المللی برای قضاوت مسابقات بین المللی و یا داخلی داوری نماید. مشمول برنامه خود اشتغالی برای مهاجرت به کشور کانادا است.
باید به این نکته توجه داشت، که همین داور با حق داوری خود باید هزینه های زندگی خود را تامین نماید. و در کشور کانادا نیز در همین حرفه فعالیت خود را ادامه دهد.

شرایط دریافت ویزای ورزشکاران کانادا
برای اخذ ویزای کانادا، ورزشکاران و دست اندرکاران امور ورزشی خود اشتغالک باید سه شرط را دارا باشند. شرایط اخذ ویزای ورزشکاران کشور کانادا، به ترتیب اولویت در فهرست زیر آورده شده است:
فعالیت خوداشتغال خود را در طول دو سال گذشته اثبات کند. پس از اخذ ویزای ورزشکاران کانادا نیز، به فعالیت خود به صورت خود اشتغال دهد.
دست کم 35 امتیاز را کسب کند.
به کشور کانادا ممنوع الورود نباشد.

اگر ورزشکار و دست اندرکاران امور ورزشی، هر کدام از سه شرط بالا را دارا نباشد. دیگر نمی تواند، تا از طریق برنامه خود اشتغالی فدرال به کشور کانادا مهاجرت کند.

امتیاز بندی برای اخذ ویزای ورزشکاری کانادا
همانطور که در بالا ذکر شد. یکی از موارد لازم برای گرفتن ویزای ورزشکاری کانادا، گرفتن حداقل ۳۵ امتیاز لازم می‌باشد.
این امتیاز بندی طبق ۵ مولفه سابقه کار، سن، تحصیلات، تطبیق بندی با محیط و همچنین آشنایی به زبان انگلیسی تعریف شده است.
طرز امتیاز بندی مشاغل ورزشی برای اخذ ویزای ورزشکاران کانادا، به شرح زیر می باشد:
فعالیت خوداشتغال خود را در طول دو سال گذشته اثبات کند. پس از اخذ ویزای ورزشکاران کانادا نیز، به فعالیت خود به صورت خود اشتغال دهد.
دست کم 35 امتیاز را کسب کند.
به کشور کانادا ممنوع الورود نباشد.

از تفاوت‌های امتیاز بندی برای ویزای هنرمندان با ورزشکاران کشور کانادا این است که، فاکتور سن به فاکتورهای امتیازات اضافه شده است. این امر هم طبیعی است. که به دلیل محیط مرتبط با ورزش می باشد.
همچنین اگر متقاضی ویزای خود اشتغالی کشور کانادا، کل ۵ سال پیش از درخواست ویزا، سابقه خود خوداشتغالی ورزشی را دارا باشد. حداقل ۳۵ امتیاز لازم را به دست می‌آورد. و دیگر نیازی به سایر امتیازات ندارد.

نظر

  • هنوز نظری ندارید.
  • افزودن دیدگاه