اولویت و شرایط واکسیناسیون کووید-19 در سراسر ساسکاچوان تغییر می کند.

 اولویت و شرایط واکسیناسیون کووید-19 در سراسر ساسکاچوان تغییر می کند.

اداره بهداشت ساسکاچوان کانادا اولویت و صلاحیت دریافت واکسن کووید-19 در کلینیکهای سراسر استان را به افراد 51-54 ساله تغییر داده است. این شامل رجینا که دامنه سنی آن بین 47-54 سال است نمی شود. واکسن فایزر از روز چهارشنبه در کلینیک های با خدمات سواره (drive-thru) در ساسکاچوان ارائه خواهد شد. از روز پنجشنبه همه کلینیک های واکسیناسیون در سراسر استان واکسن فایزر خواهند داشت. کلیه کلینیک های با خدمات سواره و بدون قرار قبلی به صورت به ترتیب مراجعه هستند و نیازی به وقت قبلی نیست. SHA همچنین صلاحیت افرادی را که از قبل نوبت واکسن COVID-19 رزرو کرده اند را تغییر داده است.

لینک منبع : https://globalnews.ca/news/7757520/sask-covid-19-immunization-eligibility-change

نظر

  • هنوز نظری ندارید.
  • افزودن دیدگاه