اسامی صرافی های ایرانی مونترال

اسامی صرافی های ایرانی مونترال

مونترال دومین شهر بزرگ فرانسوی زبان جهان است که در استان کبک کانادا در شرق این کشور واقع شده است.

به شکل های مختلفی در کانادا حواله ارزی صورت می گیرد که با وجود صرافی های ایرانی در مونترال، این مسیر برای مردم مونترال بسیار آسان و راحت شده است. آنها می توانند هرمیزان ارز مورد نظر را براساس نوع حواله ای که می خواهند به کشور مورد نظر خود و ایران انجام دهند.

معمولا 2 تا 4 روز زما می برد تا حواله به مقصد برسد. انتقال حواله های ارزی به افراد حقیقی و حقوقی از جمله اشخاص و شرکت ها وجود دارد و تنها لازم است نام بانک، کد سوئیفت و شماره و نام صاحب حساب مقصد را در اختیار صراف قرار دهید، تا وی با توجه به مبلغ حواله، نوع آن را مشخص کند.

صرافی ها همواره مبلغی را با عنوان کارمزد انجام خدمات از مشتری دریافت می کنند، زیرا بانک نیز مبلغی را بابت کارمزد انجام حواله دریافت می کند. همچنین، میزان کارمزد براساس نوع ارز، مبلغ آن و نوع حواله متفاوت است.

اسامی صرافی های ایرانی مونترال:

اسامی صرافی های ایرانی مونترال

صرافی آپادانا مونترال

 • آدرس: Unit1970 Rue Sainte, Catherine O, Montreal
 • تلفن : 5149331719

صرافی آشنا مونترال

صرافی سون مونترال

صرافی نت مونترال

 • آدرس 1 : Unit1112Boul St-Laurent, Montréal, QC H2Z 1J5 Canada
 • آدرس 2 : Unit1425Boul St-Laurent, Montreal, QC H2X 2S8, Canada
 • تلفن : 5148711119 – 5148455959
 • سایت: https://www.sarafinet.com/

صرافی یونیون مونترال

صرافی عظیمی مونترال

 • آدرس: 1385 A Rue Sainte-Catherine O, Montreal
 • تلفن: 5148455849

صراف مانی وایز مونترال

 • آدرس:6520 Rue Saint-Jacques, Montreal
 • تلفن: 5145964653

صرافی شریف مونترال

صرافی الیت فارکس مونترال

 • آدرس: 1449 Saint-Catherine St W, Montreal, Quebec H3G 1S6
 • تلفن: 5142899003

صرافی پنج ستاره مونترال

 • آدرس: 2178 Saint Catherine Street West, Montreal, QC H3H 1M7, Canada
 • تلفن: 5145852345
 • سایت: http://www.vincoforex.com/

صرافی گروه پاسیفیک مونترال

 • آدرس: 1117West Ste-Catherine West Suite 511 Montreal
 • تلفن: 5142899011

 

نظر

 • هنوز نظری ندارید.
 • افزودن دیدگاه