اکسپرس اینتری کشور کانادا

اکسپرس اینتری کانادا
اکسپرس اینتری کانادا، یکی از روش‌های محبوب مهاجرت به کانادا به حساب می آید.
در مقاله زیر اکسپرس اینتری کشور کانادا را برایتان توضیح می دهیم.

براى وارد شدن، به سیستم اکسپرس اینتری و همچنین دریافت دعوتنامه از اداره مهاجرت کشور کانادا ، شخص متقاضى باید شرایط زیر را دارا باشد:
سن فرد کمتر از سی سال باشد.
تحصیلات شخص، لیسانس یا بالاتر باشد.
حداقل نمره ۶ گواهى آیلتس جنرال را دارا باشد.
دست کم یکسال تجربه شغلى تمام وقت مرتبط با رشته تحصیلى خود را داشته باشد.
توانایى مالى برای تامین مایحتاج زندگی خود را داشته باشد.
همچنین دارندگان مدارک تحصیلى با سابقه کار از کشور کانادا، امتیاز قابل توجهى را کسب می کنند. که امکان گرفتن دعوتنامه را دارند.

اکسپرس اینتری دارای دو مرحله زیر است:
وارد شدن به سیستم اکسپرس اینتری (Express Entry) به عنوان فدرال اسکیلد ورکر. (برای اخاصی که حداقل ۶۷ امتیاز را دارا می باشند.)
به دست آوردن امتیاز بیشتر از ۴۰۰ در Express Entry، برای اخد اجازه ثبت پرونده اقامت دائم. به صورت کلی برای گرفتن اجازه یا دعوتنامه از اداره مهاجرت کشور کانادا، برای ثبت پرونده اقامت دائم، شخص متقاضى باید شرایط خاصی را دارا باشد. تا امتیاز وی بیشتر از ۴۰۰ بشود. در این مقاله به این موارد اشاره می کنیم.

بهتر است، متخصصان با ویزای تحصیلی وارد کشور کانادا شوند. تا شانس بیشتری برای دریافت اقامت دائم کانادا داشته باشند.
طبق آخرین سرى دعوتنامه‌هاى صادر شده، برای اخذ اقامت دائم کانادا، از طریق فدرال اسکیلد ورکر و دیگر گروه هاى مهاجرتى تخصصى، حداقل امتیاز مورد نیاز بسیار کاهش یافته می باشد.

مهاجرت به کشور کانادا براى پزشکان متخصص و خانواده آن ها
اشخاص متقاضی که از طریق تخصص، به عنوان پزشک عمومی یا پزشک خانواده (با کد شغلى ٣١١٢) و یا پزشکان متخصص (با کد شغلى ٣١١١)، خواستار مهاجرت به کانادا هستند. از طریق Federal Skilled Worker ،Canadian Experience Class و یا Provinicial Nominees Programs می توانند، اقدام کنند:

تشکیل شدن پرونده شخص متقاضی، در سیستم اکسپرس اینتری (Express Entry Profile)، با توجه به اینکه مدرک تحصیلی فرد، خارج از کانادا صادر شده باشد. نیاز به ECA یا گزارش ارزشیابی مدرک خود را از شورای پزشکان کشور کانادا دارد.
تشکیل شدن پرونده متقاضی، برای ارزیابی مدارک تحصیلی و حرفه‌ای پزشکی در سایت www.physiciansapply.ca انجام می شود.
پس از تشکیل شدن پرونده و ارزیابی و معادل‌سازی مدارک ، شخص قادر است. تقاضای ECA یا گزارش ارزیابی از MCC یا شورای پزشکان کانادا را کند.
گزارش بالا باید وارد پروفایل شخص در اکسپرس اینتری شود.
انجام این پروسه هم براى امور مهاجرتی شخص به کشور کانادا کمک می نماید. هم منجر به ارزشیابی مدرک پزشکی شخص می گردد. طوریکه براى ثبت نام بورد پزشکی کانادا به این مدرک نیاز پیدا می کنید.
ثبت نام در بورد پزشکی کشور کانادا براى گرفتن مجوز طبابت در کشور کانادا.
تصمیم گیری بورد پزشکی کانادا (البته هر استان کانادا، نظام پزشکى مختص به خود را داراست.)، مبنی بر اینکه شخص، نیاز به چه دوره‌های تخصصی تکمیلی را دارد. تا طبق آن اجازه طبابت در کانادا را کسب کند. براى کسب اطلاعات بیشتر به وب سایت رسمى www.mcc.ca مراجعه کنید.

تغییرات جدید امتیاز‌بندى اکسپرس اینتری
در کشور کانادا خواهر، برادر و همسر داشته باشد.
به زبان فرانسه آشنایی و یا تسلط داشته باشد.
از کشور کانادا، قرارداد یا پیشنهاد داشته باشد.

به دلیل سهولت در مهاجرت افرادی که از طریق تخصص وارد کشور کانادا می شوند. قانون جدیدی تصویب گردید.
به صورتی که اشخاص متخصص قادر می باشند. در پروگرام اکسپرس اینتری امتیازات بیشتری را کسب نمایند.

اشخاصی که در کانادا خواهر یا برادر بالای هجده سال و یا همسری که مقیم و یا سیتیزن کشور کانادا است. را دارا باشند. ۱۵ امتیاز به مجموع امتیازات آن ها در پروگرام اکسپرس اینتری اضافه می شود.
اشخاصی که تسلطشان به زبان فرانسه در سطح متوسط و یا بالاتر باشد. ۱۵ تا۳۰ امتیاز، به مجموع امتیازات آن ها اضافه می شود.
اشخاصی که از کشور کانادا، پیشنهاد

معتبر دارند. تا ۵۰ امتیاز کسب می کنند. همچنین قادرند تا ۲۰۰ امتیاز برای مشاغل مدیریتی از این پروگرام کسب نمایند.

اگر شخص متقاضی، همه شرایط تعهد نامه را اجرا نماید. قادر است، اقامت خود را از طریق اکسپرس اینتری کسب نماید.
البته پروگرام کارآفرینی هر استان با استان دیگر متفاوت است. هر کدام از استان‌های کشور کانادا، برنامه‌های مختص به خود را دارا می باشند.
از این رو همه این برنامه‌ها با توجه به شرایط زمانی در حال تغییر است. طوری که هیچ یک از این پروگرام‌ها ثابت نمی باشند.

ویژگی برنامه نیروی متخصص فدرال
سیستم اکسپرس اینتری، شخص را طبق ۶ عامل سن، تحصیلات، سابقه کار، داشتن پیشنهاد شغلی در کانادا، تسلط به زبان انگلیسی یا فرانسه و همچنین، انطباق پذیری با شرایط زندگی در کشور کانادا انتخاب می نماید.
حداکثر امتیاز ممکن کسب شده بر مبنای عوامل بالا، ۱۰۰ امتیاز است. (حداقل امتیاز برای وارد شدن، به برنامه ۶۷ امتیاز است.)، اگر شخص حداقل امتیاز را کسب کند. وارد بانک اطلاعاتی داوطلبان (Pool) می گردد. و در نهایت سیستم جامع رتبه بندی با در نظر گرفتن موارد گوناگون به پروفایل شخص، امتیاز اختصاص می دهد.
در سیستم جامع رتبه بندی، حداکثر امتیاز کسب شده، ۱۲۰۰ است. که ۶۰۰ امتیاز آن مربوط به فاکتورهای اصلی و ۶۰۰ امتیاز دیگر مرتبط با فاکتورهای جانبی می باشد.
از فاکتورهای اصلی اکسپرس اینتری کشور کانادا می توان تخصص ها، سابقه کار، تحصیل در خارج از کشور شخص، تحصیلات و همچنین مهارت های زبان همسر شخص، را نام برد.
از فاکتورهای فرعی نیز می توان، داشتن هر گونه مدرک از کشور کانادا، داشتن پیشنهاد

، انتخاب شدن توسط یکی از استان های کانادا، داشتن برادر یا خواهر در کانادا (که دارای اقامت دائم باشند.) و همچنین تسلط کامل به زبان فرانسه را نام برد.
اشخاصی که بیش ترین امتیاز را از فاکتورهای اصلی و همچنین فاکتورهای جانبی کسب نمایند. برای اخذ اقامت دائم کانادا دعوت می شود.

سابقه کار:
برای ثبت نام در اکسپرس اینتری، دولت کانادا سه نوع سابقه کار را از شخص قبول می کند:
سابقه کار مدیریتی (نوع صفر).
سابقه کار تخصصی (نوع A).
سابقه کار فنی (نوع B).

سابقه کار نوع صفر (۰) یا مدیریتی
از سابقه کار مدیریتی می توان، مدیریت رستوران، مدیریت معدن، مدیریت واحد های ماهیگیری و غیره را نام برد..

سابقه کار نوع A یا تخصصی
از سابقه کار نوع A می توان، سابقه کار در مشاغل تخصصی مثل پزشکی، دندانپزشکی و معماری را نام برد.

سابقه کار B یا فنی
از سابقه کار B می توان، کارهایی مثل آشپزی و لوله کشی را نام برد. که به مدارک فنی حرفه ای یا دوره های تخصصی نیاز دارند.

دولت کشور کانادا، دارای طبقه بندی ملی مشاغل (National Occupational Classification – NOC) می باشد.
شخص می بایست،قبل از اقدام برای ثبت نام در اکسپرس انتری، بررسی نماید. که در کدام شغل دارای سابقه کار است.
سابقه کاری و رشته تحصیلی که شخص به دولت کانادا ارائه می دهد. با وظایفی که برای آن شغل در کانادا تعریف شده، باید کاملا مرتبط باشد. همچنین بیشتر از ۱۰ سال از آن

گذشته شده نباشد. در ضمن برای آن کار، حداقل یک سال متوالی، دستمزد دریافت کرده باشد.
همچنین به مدت ۱۵۶۰ ساعت یا معادل آن به طور پاره وقت به آن شعل مشعول بوده باشد.

میزان پول مورد نیاز برای اقدام برنامه های فدرال تحت سیستم اکسپرس اینتری
طبق قوانین آژانس خدمات مرزی کانادا،نمی توانید به ازای هر نفر بیشتر از ۱۰ هزار دلار کانادا یا معادل آن از سایر ارزها را با خود به کشور کانادا ببرید.
در صورت بردن بیشتر از ۱۰ هزار دلار، لازم است، این موضوع را به افسر مرزی اطلاع بدهید.

اخذ گواهی تمکن مالی
برای اثبات توانایی مالی در هنگام اقدام برای برنامه مهاجرتی، می بایست، از بانکی که در آن پول دارید. گواهی بگیرید.

گواهی فوق باید شامل موارد زیر باشد:
در سربرگ بانک و یا موسسه اقتصادی، پرینت گرفته شده باشد.
اطلاعات تماس آن بانک یا موسسه را دارا باشد. (مثل آدرس، تلفن، ایمیل)
نام شخص به شورت کامل و صحیح ذکر شده باشد.
بدهی های جاری شخص به بانک، ذکر شدهباشد. (در صورت وجود بدهی)
اطلاعات کامل حساب، مثل شماره حساب، تاریخ افتتاح حساب، موجودی فعلی حساب و میانگین موجودی ۶ ماه گذشته را دارا باشد.

سه برنامه سیستم اکسپرس اینتری
اکسپرس اینتری در حقیقت، یک سیستم آنلاین برای سر و سامان دادن به سه برنامه نیروی متخصص فدرال، نیروی فنی و حرفه ای فدرال و همچنین نیروی دارای سابقه کانادایی می باشد.

مدارک مورد نیاز:
در نهایت اگر خود را واجد شرایط برای اقدام در اکسپرس اینتری می دانید، می بایست، مدارک خود را آماده نمایید.
مدارک لازم به شرح زیر می باشد:

پاسپورت
نتایج آزمون های زبان
مدارک تحصیلی
گواهی داوطلبان استانی (در صورت وجود گواهی)
گواهی کتبی پیشنهاد شغلی در کشور کانادا، از یک کارفرمای معتبر (در صورت وجود گواهی)
اگر بعد از ایجاد حساب کاربری و ارسال مدارک، برایتان دعوتنامه ارسال گردید. تا برای اخذ اقامت دایم درخواست دهید. آن گاه باید سه مدرک زیر را هم ارسال کنید:

گواهی عدم سوء پیشینه
گواهی سلامت پزشکی
گواهی تمکن مالی

نظر

  • هنوز نظری ندارید.
  • افزودن دیدگاه