کبک ١٩.٢ میلیون دلار برای حمایت از جوامع بومی در نظر گرفته است

کبک ١٩.٢ میلیون دلار برای حمایت از جوامع بومی در نظر گرفته است

دولت کبک ١٩.٢ میلیون دلار برای حمایت و بهبود خدمات قانونی به بومیان هزینه خواهد کرد.
یکی از این برنامه‌های حمایتی دولت کبک بسته، شامل استخدام مترجم برای زبانهای بومی می‌باشد.

این بودجه، بخشی از بودجه ٢٠٠ میلیون دلاری کمپینی است که پس از مرگ یک شخص بومی به راه افتاد
و توسط وزارت‌خانه در پاسخ به پیشنهادات کمیسیون راه‌اندازی شده است.

لینک منبع : https://www.cbc.ca/news/canada/montreal/quebec-indigenous-affairs-legal-services-support-funding-1.5938184

برای مشاهده اخبار روز کانادا کلیک کنید. 

نظر

  • هنوز نظری ندارید.
  • افزودن دیدگاه