عملکرد ضعیف کبک و انتاریو در مقابله با پاندمی

عملکرد ضعیف کبک و انتاریو در مقابله با پاندمی

بر اساس یک نظرسنجی از ۱۲۳۳ کانادایی، در خصوص مدیریت شیوع کووید ۱۹ در کانادا به این نتیجه رسیدند.
که ۲ استان کبک و انتاریو بدترین عملکرد را در مدیریت شیوع ویروس کرونا داشتند.
در حدود یک سوم از مردم کانادا، کبک را بدترین استان در مقابله با پاندمی کووید دانستند.
در حدود یک چهارم، یعنی ۲۴ درصد کانادایی ها نیز انتاریو را بدترین استان دانستند.

جالب این است، که کانادایی هایی که خارج از استان های کبک و انتاریو زندگی می نمایند.
استان محل زندگی خود را بهترین استان در مدیریت شیوع کووید ۱۹ دانستند.
از طرفی ساکنین استان های انتاریو و کبک خیلی اطمینان نداشتند، که کدام استان بهترین عملکرد را از خود نشان داده است.
در این نظرسنجی آتلانتیک کانادا، رتبه اول بهترین عملکرد در دوران پاندمی را از آن خود کرد.

برای مشاهده اخبار کووید 19 کانادا کلیک کنید.

نظر

  • هنوز نظری ندارید.
  • افزودن دیدگاه