مصوبه جدید دولت برای اخراج مهاجران چند همسره

مصوبه جدید دولت برای اخراج مهاجران چند همسره
دولت فدرال تصمیم گرفته است تا لایحه ای تصویب کند تا مهاجران چند همسری یا مهاجرانی که دست به ازدواج اجباری زده‌اند دیگر جایی در کشور کانادا نداشته باشند.
به گفته کریس الکساندر وزیر مهاجرت کانادا این لایحه در عین حال قوانینی برای حفظ زنان از خشونت های مذهبی و فرهنگی را تقویت می کند.
وی اضافه کرد طبق این لایحه در کشور ما چند همسری دیگر جایی ندارد و اگر ماه پی به چند همسری بودن مهاجران ببریم آنها را از کشور اخراج خواهیم کرد.
دلیل این قوانین را ممانعت از وقوع هرگونه اعمال وحشیانه فرهنگی در خاک کانادا توضیح داد و گفت چنین اعمالی در کشور ما در تضاد با قوانین حقوق بشر است و ما به تازه وارد ها می گوییم که نمی‌توانیم از حقوق بشر و جنایاتی که مردم به اسم سنت های فرهنگی انجام می دهند را تحمل کنیم .


وی اضافه کرد این قانون به غیر از مهاجران موقت برای مهاجران دائم نیز پابرجاست و اگر دست ازدواج چند همسری بزنند کشور را باید ترک کنند حتی اگر سابقه کیفری نداشته باشند علاوه بر آن طبق این لایحه از قانون حداقل سن برای ازدواج ۱۶ سال میباشد و انتقال یک کودک از کانادا برای ازدواج اجباری با مجازات کیفری مواجه خواهد بود همچنان اگر کسی هرگونه مشارکت و یا توصیه برای کسی در مورد ازدواج اجباری و یا ازدواج زیر سن قانونی بکند تا پنج سال زندانی می شود.
حتی اگر شخصی مشکوک به اقدام برای انتقال کودکی به خارج از کانادا برای امر ازدواج اجباری باشد پرونده او از روال عادی دادگاه ها خارج شده و سریعاً رسیدگی خواهد شد.
الکساندر اضافه کرد برای تصویب این لایحه قانون تلاش می‌کنیم تا مشخص شود که قتل های ناموسی دیگر در کشور ما جایی ندارد.
الکساندر در ادامه به پرونده محمد شفیع مهاجری از افغانستان اشاره کرد که به دلیل اعتقادات خود و با کمک همسر دوم و فرزندش زن و سه دختر از همسر اولش را به قتل رساند چون معتقد بود آنها رفتاری غرب زده پیدا کرده‌اند.

در کانادا چند همسری قانونی نمی باشد بدین معنا که اگر مرد و یا زنی در رابطه ازدواج با کسی هست نمی تواند رسما با کس دیگری عقد ازدواج ببندد.

هیچکس نمی تواند در زمان واحد در عقد ازدواج رسمی دو نفر باشد. بنابراین هیچ کس گذشته از اینکه مهاجر باشد و یا تبعه کانادا و یا حتی کسی که وضعیت اقامت دایم ندارد نمی تواند ازدواج دوم در کانادا ثبت کند و اقدام برای ازدواج دوم بر اساس قانون مجازات کانادا جرم است و قابل تعقیب قانونی از سوی مراجع قضایی کانادا می باشد.

اما این سوال به بعد از مهاجرت بر نمی گردد. فرض این است فردی در کشور دیگری به صورت قانونی درگیر دو ازدواج است و بیش از یک همسر رسمی دارد و قصد دارد به کانادا مهاجرت کند. این فرد می تواند برای مهاجرت اقدام کند اما کانادا تنها ازدواج اول وی را به رسمیت می شناسد به تعبیر دیگر همسر یا همسران بعدی به عنوان عضو خانواده متقاضی حساب نمی شوند. این موضوع در ماده ۱۱۷ مقررات مهاجرت در بند C-i آمده است علاوه بر این در آیین نامه اجرایی OP۶  در بند ۱۳.۲ در این خصوص توضیح داده شده است.

نظر

  • هنوز نظری ندارید.
  • افزودن دیدگاه