معرفی رستوران ایرانی مونترال

معرفی رستوران ایرانی مونترال

مونترال از شهرهای فرانسوی زبان کانادا است که در استان کبک قرار دارد. این شهر دارای حال و هوای اروپایی است. به طور که اگر به این شهر سفر کرده باشید، حتما متوجه این حال و هوا اروپایی شده اید.

از ریشه اسم مونترال بگوییم که که از شهری به نام مونت رویال گرفته شده است. مونترال شهری است که مور استقبال مهاجران قرار گرفته است و به همین دلیل چند ملیتی است.

مونترال مکان های دیدنی و جذاب بسیاری برای توریست ها و گردشگران دارد، به همین دلیل به بهشت توریست ها معروف شده است.

با وجود هزینه های پایین زندگی در این شهر، میزان مالیات در این شهر زیاد است. به طور تقریبی، یک سوم حقوق شما به عنوان مالیات از شما گرفته می شود.

حال که این شهر را به عنوان مقصد سفر یا محل شکونت انتخاب کرده اید، بهتر از آدرس و نام رستوران های ایرانی مونترال را بدانید، زیرا بدون شک پس از مدتی دلتنگ غذاهای سنتی و مدرن ایرانی خواهید شد.

معرفی رستوران ایرانی مونترال :

معرفی رستوران ایرانی مونترال

 

رستوران تهران مونترال

 • آدرس: Unit5065 Boulevard de Maisonneuve West, Montreal
 • تلفن: 5144880400
 • سایت: https://restotehran.ca/

رستوران کباب سرا مونترال

 • آدرس: Unit755 Atwater Ave, Montreal, Quebec H3J 2K3, Canada
 • تلفن: 5149330933

رستوران Quartier Perse مونترال

 • آدرس: Unit4241 Decarie Blvd, Montreal, QC H4A 3K4
 • تلفن: 5144886367

رستوران یاس مونترال

 • آدرس: Unit5563 Upper Lachine Rd, Montreal, Quebec H4A 2A7
 • تلفن: 5144830303
 • سایت: http://restoyas.ca/

رستوران کباب خراسان در مونترال

 • آدرس: Unit5700 Sherbrooke St W, Montreal, QC H4A 1W8, Canada
 • تلفن: 5144889191

رستوران ایرانی پرسیا در مونترال

 • آدرس: Unit6710 Rue Saint-Jacques #105, Montréal, QC H4B 1V8, Canada
 • تلفن: 5144898484

رستوران ایرانی کلبه عموجان در مونترال

 • آدرس: Unit6107 Sherbrooke St W, Montreal, QC H4A 1Y4, Canada
 • تلفن: 5144848072

رستوران ایرانی پریسا در مونترال

 • آدرس: Unit4123 Rue de Verdun, Verdun, QC H4G 1L2
 • تلفن: 5147687777

 

نظر

 • هنوز نظری ندارید.
 • افزودن دیدگاه