تأثیر مهاجران در نظام اقتصادی کانادا

تأثیر مهاجران در نظام اقتصادی کانادا

تأثیر مهاجران در نظام اقتصادی کانادا، به دلایل زیر از چیزی که تصور می کنید، بیشتر است.

۱- مشارکت مهاجران در بازار مسکن کانادا

یکی از دلایل مقدار مشارکت مهاجران در بازار مسکن کانادا می باشد. می توان گفت، مهم‌ ترین خرید مهاجران، خریدن خانه در این کشور است. بر اساس آمارها مقدار مالکیت خانه بین افراد کانادایی‌ و مهاجران این کشور یکی می باشد. (حدود ۶۹ درصد از هر دو گروه دارای یک واحد مسکونی می باشند).

ارزش میانگین واحد مسکونی مهاجران در شهرهای تورنتو و ونکوور، با ارزش واحدهای کانادایی‌ها یکسان برآورد می شود. از این رو در می یابیم، که مهاجران از پس‌انداز قابل‌ توجهی برخوردارند. که با این پس‌انداز قدرت خرید ملک آن ها را برابر با کانادایی ها کرده است.

۲- میزان درآمد خانواده‌های مهاجر در کانادا

میزان درآمد خانواده‌های مهاجر، در حدود درآمد خانواده های کانادایی برآورد می شود. میانگین درآمد خانواده های مهاجر در هر سال بالغ بر ۸۵،۰۰۰ دلار و میانگین درآمد خانواده‌های کانادایی ۹۰،۰۰۰ دلار برآورد می شود. هر چند گاهی یک مهاجر به تنهایی، درآمد کمتری از متوسط درآمد یک کانادایی دارد. ولی معمولا خانواده‌های مهاجران چند منبع درآمدی را دارا می باشند، چرا که در خانواده‌ های مهاجران به طور معمول بیشتر از ۱ نفر شاغل هستند.

بنابراین میانگین درآمد خانواده‌های مهاجر به صورت کلی، در حدود قدرت خرید خانواده‌های کانادایی تخمین زده می شود. آمارهای ذکر شده، نشان دهنده اهمیت کلاس خانوادگی مهاجرت (Family Class Immigration) است. تصمیم دولت کانادا جهت حمایت از خانواده‌های مهاجر یک تصمیم درست بوده، زیرا اعضای خانواده قادرند، از نظر مالی از یکدیگر حمایت کنند و سطح کلی زندگی خود را بهبود بخشند.

عملکرد مهاجران قبلی و فعلی کانادا

عادلانه‌ترین راه سنجش عملکرد مهاجران در اقتصاد کشور کانادا، قیاس گروه‌های فعلی مهاجران با مهاجران قبلی می باشد. باتوجه به اینکه مهاجران در بازار کار این کشور، برخی نقاط ضعف را هستند، مقایسه آن‌ ها با کارگران بومی کانادا کاری منطقی نمی باشد. کشور کانادا امید دارد، نسل فعلی مهاجران این کشور از نسل قبلی بهتر عمل نمایند. تحقیقات دولت در طول یک دهه اخیر، نشان دهنده حقیقت این امر است.

همچنین عملکرد نسل دوم مهاجران کانادا، با عملکرد کودکان بومی این کشور قابل مقایسه می باشد. البته عملکرد مهاجران نسل اول به اندازه‌ انتظار مطلوب نشد. ولی فرزندان مهاجران با تأثیر بیشتری که در بازار کار کانادا، سهم کلی خانواده خود در اقتصاد این کشور را افزایش خواهند داد. البته مهاجرت یک کار نسبتا طولانی مدت می باشد و می بایست، آثار آن را در طول زمان بررسی کنیم.

نظر

  • هنوز نظری ندارید.
  • افزودن دیدگاه