بیمه‌ی pay-as-you-drive در انتاریو

بیمه‌ی pay-as-you-drive در انتاریو

تعداد زیادی از رانندگان انتاریو، بابت افزایش هزینه‌ های بیمه خودرو ناراضی می باشند.
مخصوصا در دوران پاندمی که خیلی ها کمتر از ماشین استفاده می کنند.

بیمه CAA دارای بیمه نامه تقریبا جدیدی به اسم My Space می باشد، که مثل بیمه‌ pay-as-you-drive است.
تعداد بیمه نامه های خریداری شده در ۱۰ ماه گذشته، ۳۰۰ درصد افزایش یافته است.

“متیو توراک” (Mathew Turack)، مدیر این شرکت بیان کرد:  
در صورتی که کم رانندگی می‌ کنید، این امکان را دارید، تا ۵۰ درصد حق بیمه خودرو خود را پس‌انداز نمایید.
برای انجام این کار می بایست، دستگاه تلماتیک (telematics) را نصب کنید.

این ابزار به ثبت رفتار رانندگی شما، مثل سرعت رانندگی، سرعت ترمز گیری و مسافت رانندگی را ردیابی می کند.
در نتیجه هزینه‌ های بیمه خودرو، طبق مسافت پیموده شده شما در سال حساب می شود.
به طور مثال، در حالت معمول اگر دو راننده متفاوت با سوابق رانندگی مشابه، یک نوع خودرو داشته باشند.
که یک نفر ۵۰۰۰ کیلومتر در سال و دیگری ۳۰۰۰۰ کیلومتر رانندگی نماید، هر دو حق بیمه یکسانی را پرداخت می‌کنند.
ولی با این بیمه نامه، فردی که استفاده کمتری از ماشین دارد.
قادر است، حق بیمه خود را نصف کند.

این شرکت مبلغی معادل ۱۰۰۰ کیلومتر از افراد دریافت می‌ نماید، و اعتقاد دارد:
هر فردی که سالیانه کمتر از ۹۰۰۰ کیلومتر رانندگی می‌ کند، بهترین گزینه برای این نوع بیمه می باشد.

در نتيجه اگر بازنشسته می باشید، و یا استفاده کمی از ماشین می کنید، این بیمه مناسب شما است.

برای مشاهده عوامل موثر در بیمه خودرو کلیک کنید.

نظر

  • هنوز نظری ندارید.
  • افزودن دیدگاه