واکسیناسیون ۱۴.۵ میلیون کانادایی تا ژوئن

واکسیناسیون ۱۴.۵ میلیون کانادایی تا ژوئن

دولت فدرال کانادا آخرین زمان بندی واکسن کرونا در کانادا  را منتشر کرد.
طبق گفته دولت فدرال، واکسیناسیون کانادایی تا پایان ماه ژوئن انجام می شود.

حداقل ۱۴.۵ میلیون کانادایی با تزریق واکسن شرکت های
” فایزر” و “مدرنا ” در برابر بیماری ایمن می شوند.

واکسن های این دو شرکت باید در دو دوز تزریق گردد.

زمان بندی سازمان بهداشت عمومی کانادا هم تاکید بر این موضوع دارد، که هر فرد در دو نوبت واکسن بزند.
اگر که تعداد بیشتری از کاندیدهای دریافت واکسن مورد تایید سازمان بهداشت کانادا واقع شوند،
این برآورد به میزان قابل توجهی افزایش پیدا می کند.

نظر

  • هنوز نظری ندارید.
  • افزودن دیدگاه