پدیده کودک همسری در کانادا

پدیده کودک همسری در کانادا

کشور کانادا پیشگام تلاش‌ های جهانی برای خاتمه دادن به ازدواج کودکان در خارج از کشور می باشد.
ولی هنوز این عمل ناشایست در خود کانادا، عملی قانونی است.
متاسفانه هنوز هم موارد فراوانی از پدیده کودک همسری در کانادا دیده می شود.

پدیده کودک همسری کانادا

بر اساس مطالعات جدید محققان دانشگاه “مک گیل” : در کانادا بیشتر از ۳۶۰۰ گواهی ازدواج برای کودکان در فاصله سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۸ صادر شده است.
این آمار بیشتر برای دختران زیر ۱۸ سال گزارش شده است.
در سال‌های گذشته، تعداد زیادی از ازدواج کودکان در واحدهای عرفی رخ داده می باشد.
ازدواج کودکان به معنی ازدواج رسمی یا غیررسمی (عرفی) آن ها قبل از ۱۸ سالگی می باشد. شاخصی جهانی برای نابرابری جنسیتی می باشد.
چرا که پیامدهای منفی برای سلامتی و رشد فردی به وجود می آورد.
این امر بیشتر از همه بر زندگی دختران اثر گذار است.
بیشتر تحقیقات بر روی کشورهای در حال توسعه متمرکز شده است.
در کشورهای ثروتمندتر مثل کانادا، ازدواج کودکان نادیده گرفته شده است، و در خصوص آن مطالعه و تحقیقی صورت نگرفته است.

پدیده کودک همسری کانادا

ازدواج کودک همسری در کانادا 

محققان با استفاده از داده‌ها و آمارهای آژانس‌های آمار حیاتی و سر شماری‌ هایی که به تازگی صورت گرفته است.
متوجه شدند، ازدواج کودکان در کشور کانادا هنوز هم ادامه دار است.
بر اساس آمارها، بیشترین ازدواج رسمی در آلبرتا با ۰.۰۳ درصد و مانیتوبا با ۰.۰۴ درصد است.
بیشترین تخمین‌ها در مورد هر نوع ازدواج کودک (به صورت رسمی یا عرفی) در ساسکاچوان با ۰.۵ درصد و قلمروهای شمالی با ۱.۷ درصد گزارش شده است.
آمار فوق در نشریه “نقد جمعیت و توسعه”، اولین تحقیق مشخص کننده در خصوص چگونگی ازدواج‌ های کودکان در کانادا می باشد.

محققان متوجه شدند، كودكان متولد شده در كانادا، در قیاس با كودكانی كه در خارج از این كشور به دنیا آمدند، با احتمال بیشتری با ازدواج مواجه می باشند.
بیشتر از ۸۵ درصد کل گواهی‌ های ازدواج، برای فرزندان به دختران صادر شده است.
که معمولا با همسران بسیار مسن‌تر از خود ازدواج می‌ نمایند.
محققان این الگوی جنسیتی را مطابق و مثل روش های ازدواج کودکان در سراسر دنیا می‌ بینند.

پدیده کودک همسری کانادا

بر اساس مطالعات انجام شده، بیشتر ازدواج‌ های کودکان در سال‌های گذشته عرفی انجام شده است.
در سال ۲۰۰۶ ، بیشتر از نصف ازدواج های کودکان ، ازدواج رسمی بوده است.
اما  در سال ۲۰۱۶ ، ازدواج رسمی تنها ۵ درصد بوده است، که اتحادیه‌های عرفی به مراتب بیشتر بودند. 

محققان عنوان کردند: در حالی که جواز‌های ازدواج صادر شده، برای کودکان در سراسر کشور کاهش یافته می باشد، ولی امکان دارد. افراد در برابر عدم تایید اجتماعی هر چه بیشتر به ازدواج کودکان، به سراغ اتحادیه‌های غیررسمی تر گرایش یابند.”

 
وقوع این پدیده به صورت فزاینده‌ای کسب اطلاع درباره میزان کاهش ازدواج کودکان  را با مشکل مواجه می نماید.
همچنین مشخص نمی شود، نگرانی ها در خصوص عواقب اجتماعی و قانونی کودک همسری تا چه حد مانع وقوع آن شده می باشد.

شیوه زندگی در کانادا 

نظر

  • هنوز نظری ندارید.
  • افزودن دیدگاه