۶۰ درصد بومیان کانادا، در محل کار حس خوبی ندارند

۶۰ درصد بومیان کانادا، در محل کار حس خوبی ندارند

حس بومیان کانادا، در محل کار

۶۰ درصد بومیان کشور کانادا، در محل کار از نظر روحی احساس ایمنی ندارند.
عدم امنیت روانی بین زنان بومی بیشتر می باشد.
این امر هم از تجربه های تلخ بشری می باشد.
کسانی که قبل از همه در این سرزمین زندگی می کردند، امروزه زمانی که سر کار می باشند، احساس دارند که باید دائما گوش به زنگ on gaurd باشند.
چرا که سطح ناروایی و تبعیض نسبت به آنها بالا است.
گزارش تازه ای در این خصوص توسط سازمان پژوهشی Catalyst Canada آمده است.
موسسه فوق به تازگی از ۸۶ بومی کانادایی در سطوح گوناگون کاری، از کارهای ساده گرفته تا پست های مدیریتی، نظرسنجی کرده است.
جایی که حس بومیان کانادایی، در سرکار خوب نیست.

حس بومیان کانادایی سرکار

“کندین پرس” نتیجه نظرسنجی فوق را به شرح زیر گزارشی کرد:
بر اساس این گزارش: ۵۲ درصد بومیان کشور کانادا منتظر و آماده می باشند، که به صورت پیوسته در محل کار مورد بی احترامی های نژادی قرار گیرند.
حدود ۶۰ درصد این افراد گفتند: در محل کار از لحاظ روانی احساس نا امنی (Feeling emotionally unsafe) می نمایند.
پژوهش فوق نشان می دهد، که بیشتر بومیان این حالت نا امنی را تجربه کرده می باشند.
منظور از این عبارت حس متفاوت بودن از همکاران به خاطر جنسیت، نژاد و یا قومیت می باشد.
این حس حتی بر سلامت افراد تاثیر منفی می گذارد.
حس بومیان کانادایی، در سرکار باعث شده تا توانایی های آن ها محدود شود.

حس بومیان کانادایی سرکار

سازمان “Catalyst Canada” عنوان کرد: ۶۷ درصد زنان و ۳۸ درصد مردان بومی که در این نظرسنجی شرکت کردند.
گفتند: که احساس دارند، که همیشه باید در محیط کار گوش به زنگ (on guard) باشند. تا با سوء رفتارها و تبعیض ها مواجه شوند.

بر اساس نظرسنجی ها تنها ۴۰ درصد بومیان نگران تنبیه شدن در صورت انجام اشتباه یا ریسک نبودند.
بومیان کشور کانادا تقریبا ۵ درصد از جمعیت کشور کانادا را تشکیل داده می باشند.

حس بومیان کانادایی سرکار

 

شیوه زندگی در کانادا 

نظر

  • هنوز نظری ندارید.
  • افزودن دیدگاه