برچسب: لغو تجمع انتخاباتی جاستین ترودو پس از اعتراضات خشن

شهریور 06
لغو تجمع انتخاباتی جاستین ترودو پس از اعتراضات خشن

لغو تجمع انتخاباتی جاستین ترودو پس از اعتراضات خشن نخست وزیر کانادا،…