برچسب: لیست بهترین سوپرمارکت های ایرانی در مونترال

مرداد 01
لیست بهترین سوپرمارکت های ایرانی در مونترال

از نظر ظاهری ممکن است سوپرمارکت شباهت زیادی به بقالی های قدیمی داشته…