برچسب: ماریو کانسکو

بهمن 09
شهروندان بریتیش کلمبیا، خواستار ممنوعیت مراسم مذهبی حضوری شدند

بیشتر از ۸۰ درصد شهروندان بریتیش کلمبیا، ممنوعیت موقت مراسم مذهبی…