برچسب: ماسک اجباری در کبک

مرداد 11
رفع محدودیت‌ها در کبک علی رغم هشدار‌ها

رفع محدودیت‌ها در کبک علی رغم هشدار‌ها در روز یکشنبه محدودیت‌های دیگری…