برچسب: محدودیت های کووید-19

خرداد 26
به تعویق افتادن تاریخ لغو محدودیت‌های کووید-١٩ به دلیل شیوع گونه دلتا

به تعویق افتادن تاریخ لغو محدودیت‌های کووید-١٩ به دلیل شیوع گونه دلتا…