برچسب: مدارس نواسکوشا

شهریور 02
پوشیدن ماسک در مدارس نواسکوشا الزامی است

پوشیدن ماسک در مدارس نواسکوشا الزامی است دانش‌آموزان در نواسکوشا از…