برچسب: مدال طلای پارالمپیک.

مرداد 31
ورزشکاران آنتریوی شمالی، بدنبال کسب مدال طلای پارالمپیک.

ورزشکاران آنتریوی شمالی، بدنبال کسب مدال طلای پارالمپیک. مسبقات…