برچسب: مدرک واکسیناسیون

شهریور 16
مرز های کانادا به روی مسافران خارجی باز شد!

مرز های کانادا به روی مسافران خارجی باز شد! از تاریخ ۹ آگوست ۲۰۲۱…

شهریور 02
ارائه مدرک واکسیناسیون در استادیوم «TD Place» الزامی است

ارائه مدرک واکسیناسیون در استادیوم «TD Place» الزامی است کمپانی ورزش و…