برچسب: مدیریت اضطراری کلگری

شهریور 13
آیین نامه جدید استفاده از ماسک در کلگری

آیین‎نامه جدید استفاده از ماسک در کلگری تنها چند ساعت پس از این‎که…