برچسب: مدیر ارشد بهداشت عمومی کانادا

مرداد 11
رفع محدودیت‌ها در کبک علی رغم هشدار‌ها

رفع محدودیت‌ها در کبک علی رغم هشدار‌ها در روز یکشنبه محدودیت‌های دیگری…

مرداد 11
راه‌های عبور کانادا از موج چهارم کرونا

راه‌های عبور کانادا از موج چهارم کرونا پزشکان می‌گویند که بهترین راه…