برچسب: مدیر ایپسوس

شهریور 08
خشم مردم کانادا بخاطر برگزاری زودهنگام انتخابات

خشم مردم کانادا بخاطر برگزاری زودهنگام هنگام انتخابات خشم کانادایی‌ها…