برچسب: مرزهای کانادا

شهریور 16
مرز های کانادا به روی مسافران خارجی باز شد!

مرز های کانادا به روی مسافران خارجی باز شد! از تاریخ ۹ آگوست ۲۰۲۱…