برچسب: مشاغل ازدست رفته کانادا در ژانویه

بهمن 23
در ماه ژانویه در حدود ۲۱۳ هزار شغل از بین رفت

در ماه ژانویه در حدود ۲۱۳ هزار شغل از بین رفت. مشاغل از دست رفته در…