برچسب: مشاغل ازدست رفته کانادا

بهمن 23
در ماه ژانویه در حدود ۲۱۳ هزار شغل از بین رفت

در ماه ژانویه در حدود ۲۱۳ هزار شغل از بین رفت. مشاغل از دست رفته در…