برچسب: معترضان ضدواکسن

مهر 03
جریمه‌ های سنگین در کبک برای معترضان ضدواکسن

جریمه‌ های سنگین در کبک برای معترضان ضدواکسن لایحه‌ای روز پنجشنبه توسط…