برچسب: معترضان واکسیناسیون

شهریور 02
مالک یک رستوران خواستار پایان اعتراضات ضد واکسن شد.

مالک یک رستوران خواستار پایان اعتراضات ضد واکسن شد. رستوران دار…