برچسب: معرفی ساحل کیتسیلانو

دی 05
ساحل کیتسیلانو در ونکوور

معرفی ساحل کیتسیلانو ساحل کیتسیلانو که بین محلی ها به کیتز بیچ معروف…