برچسب: منابع انسانی

دی 11
برترین رشته های تحصیلی کانادا

رشته های تحصیلی برتر کانادا کشور کانادا به علت کیفیت بالای زندگی،…

آذر 04
ارتش و نیروهای مسلح کانادا

ارتش کانادا شامل تقریباً 68000 نیروی معمولی و 27000 نیروی ذخیره است که…