برچسب: موادغذایی ایرانی در سوپرمارکت ایرانی ونکوور

ونکوور مانند اغلب شهرهای کانادا، از یک منطقه مرکزی و تعدادی شهر کوچکتر تشکیل شده است که مجموعا منطقه کلانشهری ونکوور بزرگ را تشکیل می‌دهند. این محدوده که از چند منطقه پیوسته اما با شهرداری مستقل تشکیل شده، بزرگترین منطقه شهری در سرتاسر استان بریتیش کلمبیا است. این شهر ۶۳۱,۴۸۶ نفر جمعیت دارد و هشتمین شهر پرجمعیت کانادا به حساب می آید. شهر ونکوور به داشتن بیشترین تنوع قومیتی و زبانی در میان کلان شهرهای کانادا شهرت دارد.

فروردین 05
موادغذایی ایرانی در سوپرمارکت ایرانی ونکوور

موادغذایی ایرانی در سوپرمارکت ایرانی ونکوور ونکوور مانند اغلب شهرهای…