برچسب: موج چهارم پاندمی کووید-۱۹

شهریور 13
بدترین موج شیوع کووید-۱۹ در کمین کانادا

بدترین موج شیوع کووید-۱۹ در کمین کانادا مدل‌سازی‌های جدید نشان می‌دهند…