برچسب: موج چهارم کرونا در کانادا

شهریور 08
خشم مردم کانادا بخاطر برگزاری زودهنگام انتخابات

خشم مردم کانادا بخاطر برگزاری زودهنگام هنگام انتخابات خشم کانادایی‌ها…

شهریور 08
کرونای دلتا در کانادا و موج چهارم آن در پاییز

کرونای دلتا در کانادا و موج چهارم آن در پاییز کرونای دلتا یکی از…