برچسب: موج چهارم کرونا

مهر 07
اظهارنظر کارشناسان آنتریو راجع به موج چهارم کرونا

اظهارنظر کارشناسان آنتریو راجع به موج چهارم کرونا گروه مشاوره علمی…

شهریور 06
صدور تاییدیه تزریق واکسن مدرنا برای کودکان بالای ۱۲ سال در کانادا

صدور تاییدیه تزریق واکسن مدرنا برای کودکان بالای ۱۲ سال در کانادا…