برچسب: موج چهارم

شهریور 12
در انتخابات کانادا، نیودموکرات‌ها درحال پیشرفت، لیبرال‌ها درحال درجا زدن

در انتخابات کانادا، نیودموکرات‌ها درحال پیشرفت، لیبرال‌ها درحال درجا…