برچسب: ناهید ننشی

مهر 27
رای گیری کلگری و ادمونتون برای انتخاب شهردار جدید

رای گیری کلگری و ادمونتون برای انتخاب شهردار جدید شهروندان دو شهر بزرگ…

شهریور 13
آیین نامه جدید استفاده از ماسک در کلگری

آیین‎نامه جدید استفاده از ماسک در کلگری تنها چند ساعت پس از این‎که…