برچسب: نخبگان

دی 18
جایزه های نوبل کسب شده توسط کانادایی ها

جایزه نوبل جایزه نوبل، اولین جایزه بین‌المللی می‌باشد. که از سال ۱۹۰۱…