برچسب: نرخ آپارتمان های خالی

بهمن 13
افزایش واحدهای اجاره‌ای ونکوور در پاندمی

افزایش واحدهای اجاره‌ای ونکوور در پاندمی در صورت داشتن قدرت مالی در…