برچسب: نوااسکوشیا

بهمن 01
شهر دوست داشتنی هلیفکس

آشنایی با هلیفکس، شهری دوست داشتنی بر اساس گزارشات، مردم کانادا جزو…

آذر 18
معرفی کانادا (بخش اول)

کشور کانادا بزرگترین کشور در قاره آمریکای شمالی می باشد و در دنیا بعد…