برچسب: نواختن ساز محبوب پیانو در تورنتو

تیر 15
نواختن ساز محبوب پیانو در تورنتو

به دلیل آرامش خاصی که ساز پیانو به روح و روان آدمیان منتقل می کند، این…