برچسب: نوا اسکوشیا

بهمن 05
برنامه مهاجرت کارآفرینی نوا اسکوشیا و نیوبرانزویک

مهاجرت کارآفرینی کشور کانادا برنامه مهاجرت کارآفرینی کانادا، یکی از…

آبان 30
رئیس بومیان فرست نشین استعفای وزیر شیلات را خواستار شد

رئیس بومیان فرست نشین گفته : طی حملات و خشونت هایی که در ماه گذشته بر…