برچسب: نوبلتون

شهریور 06
لغو تجمع انتخاباتی جاستین ترودو پس از اعتراضات خشن

لغو تجمع انتخاباتی جاستین ترودو پس از اعتراضات خشن نخست وزیر کانادا،…