برچسب: نورالدین ساتی

آبان 06
فرمانده نظامی سودان شش سفیر منتقد کودتا را برکنار کرد

فرمانده نظامی سودان شش سفیر منتقد کودتا را برکنار کرد یک مقام نظامی…