برچسب: نیوزیلند

مرداد 08
شمال کانادا؛ قایق نجاتی برای انسان‌ها؟

شمال کانادا؛ قایق نجاتی برای انسان‌ها؟ محققان احتمال می‌دهند که در…