برچسب: واریانت دلتای ویروس کووید-۱۹

شهریور 18
کمتر از ۶۰۰ کیس کرونایی جدید در آنتریو

کمتر از ۶۰۰ کیس کرونایی جدید در آنتریو روز چهارشنبه، استان آنتریو برای…

شهریور 04
آنتریو : عدم ایمنی جمعی بدون واکسینه شدن کودکان

آنتریو: ایمنی جمعی بدون واکسینه شدن کودکان ممکن نخواهد بود بهداشت…