برچسب: واکسن اجباری

آبان 09
تلاش برای اجباری شدن واکسیناسیون کودکان ۵ تا ۱۱ ساله

تلاش برای اجباری شدن واکسیناسیون کودکان ۵ تا ۱۱ ساله درحالی که کانادا…

شهریور 19
اپوزیسیون‎های ساسکچوان، خواستار واکسن اجباری هستند

اپوزیسیون‎های ساسکچوان، خواستار واکسن اجباری هستند رهبر اپوزیسیون‎ها…

شهریور 05
واکسن اجباری برای کارکنان خانه سالمندان

واکسن اجباری برای کارکنان خانه سالمندان گروهی از اپراتورهای اصلی خانه…