برچسب: واکسن تایید شده کووید۱۹

شهریور 14
جایزه‌ی کارفرمای ادمونتونی به کارمندانی که واکسینه شده‌اند

جایزه‌ی کارفرمای ادمونتونی به کارمندانی که واکسینه شده‌اند دولت آلبرتا…