برچسب: واکسن فایزر

مهر 30
کانادا ۲.۹ میلیون دوز واکسن فایزر برای کودکان دریافت می کند

کانادا ۲.۹ میلیون دوز واکسن فایزر برای کودکان دریافت می کند کانادا ۲.۹…

شهریور 02
واکسن های مورد تایید کانادا

واکسن های مورد تایید کانادا کانادا همواره کشور مهاجرت پذیری بوده است…

خرداد 27
واکسن فایزر ۷٩ درصد و واکسن آسترازنکا ۶۰ درصد در برابر گونه دلتای کووید-١٩ موثرند

واکسن فایزر ۷٩ درصد و واکسن آسترازنکا ۶۰ درصد در برابر گونه دلتای…

خرداد 24
پرداخت هزینه اضافی برای دریافت واکسن فایزر توسط کانادا

پرداخت هزینه اضافی برای دریافت واکسن فایزر توسط کانادا کانادا برای…